PensentochtWandelboekje
Locatie: Rijkevorsel
Datum: 19 Maart 2017
Afstand: 15 km
Totaal 2017: 170 km
Totale Afstand: 830 km
Fotoalbum: https://www.flickr.com/photos/52003994@N04/albums/72157679894990530
https://farm3.staticflickr.com/2830/32689874804_76edff52d8_z_d.jpg

Vandaag ging de wandeltocht in Rijkevorsel door. De tocht van 15 kilometer ging al snel de bewoonde wereld uit om via onverharde wegen langs een aantal vijvers te wandelen. Dit zijn grote kleiputten.

De putten hebben zeer steile oevers en ruige bermen. Het noordelijk en westelijk deel van de grootste put is niet zo heel diep, 4 tot 5 meter. Het oostelijk gedeelte is een beetje dieper, een 8 tot 9 meter. Ik zag ook vissers die aan het vissen waren. Dit wil zeggen dat er ook vis aanwezig moet zijn. Voornamelijk paling en baars.

https://farm3.staticflickr.com/2931/33376934492_ef57f4a4ab_z_d.jpg

De grootste put heeft zelfs een naam: "Het Blak". Er naast ligt de Blakheide. Het is een smalle strook aangeplant met naaldbomen. In dit gebied liggen ook vennen, oude turfputten en heide.

Op ongeveer een derde van de tocht, kwam ik aan de controlepost. Het was er enorm druk. Heel veel mensen stonden recht. Gelukkig stonden er mensen op om verder te stappen, zodat ik en mijn medewandelaars een plaatsje hadden om even te rusten en rustig onze boterhammen op te eten.

Nadien ging de wandeling een heel eind, ongeveer 2 kilometer langs het kanaal. Gelukkig waren er ook bomen langs de kant, want het regende een beetje. De bomen hielden de meeste regen tegen.

Op 8,5 kilometer verliet de wandeling het kanaal en ging een bos in. 1 kilometer later door het bos waren we in een gebied dat Eksterheide heet.

De Eksterheide is een beschermd natuurgebied van 170 hectare. Dennen overheersen in dit gebied. Toch zijn er al veel naaldbomen verwijderd om de oorspronkelijke heidevegitatie terug kansen te geven. Het gebied is nog in volle ontwikkeling om de natuur terug te herstellen.

https://farm4.staticflickr.com/3762/33533869345_8d867f0eb9_z_d.jpg

Midden in het gebied lag nog niet zo lang geleden een klein vliegveld van 800 meter lang en 25 meter breed. De piste is nog te herkennen in het landschap als een langgerekte open rechthoek te midden van het bos.

Het vliegveld werd in 1960 aangelegd. In 2009 werd het vliegveld terug afgebroken. Een deel van het afgevoerd materiaal, Maasgrind en mager zand, werd gebuikt om de boswegen in Eksterheide te verbeteren.

Na afbraak van het vliegveld werd het oorspronkelijk landschap dus hersteld. In de westelijke helft van het terrein is een ondiepe laagte hersteld. In het oostelijke deel zijn nieuwe landduinen gemaakt. Deze duinen zijn wel 4 meter hoog. Een 1,2 kilometer lange diepe gracht is deels gedempt en deels hervormd tot ondiepe vennen met glooiende oevers.

Dit resulteert in een natte en droge heide. Er zijn al zeldzame planten in het gebied gevonden. Moeraswolfsklauw, kleine zonnedauw, dwergviltkruid zijn er enkele van. Ook dieren zijn er aanwezig. De groene zandloopkever, veldkrekels, rugstreeppad hebben het nieuwe landschap al gekoloniseerd.

Het domein is omrasterd met een elektrische omheining. In het gebied grazen een beperkt aanral runderen (Galloways) en paarden (Koninks). Ik heb er geen gezien, maar ze waren er dus wel.

Vlak voor het einde moest het kanaal nog overgestoken worden. Daar zorgde de voetgangersbrug voor.

Commentaar


Comments powered by Disqus